Mandag 15. August 2022 - 02:09  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Hjemmel

Løyve til å gjera noko.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Avaldsnes (Prestegarden)

Gjenstander


Bokstaver og tall på kirkeveggen - (Referanse: 86_5_402)
Gjennom mange generasjoner har folk undret seg når de har gløttet opp på østre korveggen på Avaldsnes kirke. Det har de kunne lese bokstaver og tall i jern. To par bokstaver – HB og XL. I tillegg fantes tallene 1 og 6. Hva kunne det bety?
Artikkelen ble lagt til 06.11.2008
”Korsfestelsen” - (Referanse: 86_5_403)
I mer enn hundre år har besøkende i Avaldsnes kirke lagt merke til et stort maleri av Kristus blir korsfestet. Det er et bilde som har ”vandret” i kirkerommet - først i koret, så til tårnet og så til slutt i skipet. Visste du at maleren var oppvokst på Avaldsnes?
Artikkelen ble lagt til 06.11.2008
Gammelt maleri - (Referanse: 86_5_404)
Det henger et gammelt maleri på nordre kirkevegg. Plassen ser ut som en nisje, men var tidligere kirkeinngangen fra nord, kalt Sjøfarerdøra. Maleriet viser sogneprest Skaaning på Avaldsnes i full skrud. Dette er et kunstverk som kan formidle historie fra en tidsepoke, bl.a. knyttet til Tormod Torfæus #86_5_105.
Artikkelen ble lagt til 04.05.2010
Minnestein for Fridtjof Øvrebø - (Referanse: 86_5_405)
”En bauta var en manns eftermæle, - et synbart bevis på hans gjerninger, og de måtte både være store og vidspurte for at et slikt minne kunne reises.” Disse ordene ble knyttet til Fridtjof Øvrebø, da minnesteinen for ham ble avduket i 1936.
Artikkelen ble lagt til 11.05.2010
12-armet lysekrone - (Referanse: 86_5_406)
I kirkens skip henger 8 lysekroner med 12 armer og lyspærer. Den som henger i den søndre rekke nærmest galleriet er en gave fra Tormod Torfæus. Den ble gitt ca. 1702 og hadde den gang selvfølgelig talglys.
Artikkelen ble lagt til 20.05.2010
Vegglysestaker - (Referanse: 86_5_407)
I Avaldsnes kirke er montert to lysestaker festet til korbuen. Under gudstjenester og spesielle høytider er stearinlys tent i stakene. Vegglysestakene er kopier av en gave fra den berømte historieskriver Tormod Torfæus. I over 70 år var det ingen vegglysestaker i kirken.
Artikkelen ble lagt til 03.08.2010
Gravhelle for Torfæus - (Referanse: 86_5_408)
I kirkens kor, under korbuen, ligger to steinheller. De er knyttet til graver under golvet. Den største steinhella tilhørte gravkammeret til historieskriveren Tormod Torfæus #86_5_202. Teksten er slitt bort av generasjoners tråkk, men noen figurer er delvis synlige.
Artikkelen ble lagt til 14.07.2016
Dåpsfatet - (Referanse: 86_5_409)
I koret står en døpefont med nedsenket fat av messing. Dåpsfatet er en av de få eldre gjenstandene som er bevart i Avaldsnes kirke fra før restaureringen i 1920-årene. Fonten er modellert og skåret i Oslo. Messingfatet har en spesiell historie.
Artikkelen ble lagt til 09.08.2010
Krigsminnesmerket - (Referanse: 86_5_410)
Avduking av minnesmerket forgikk i 1950 i samband med 700-års jubiléet for Olavkirken. Minnesmerket har en sentral plass når grunnlovsdagen blir feiret i bygda.
Artikkelen ble lagt til 14.02.2013
Prosjektilet i kirkedøra - (Referanse: 86_5_411)
Et prosjektil fra et britisk fly ble funnet i en av kirkedørene til Avaldsnes kirke. Det er et synlig bevis på en dramatisk hendelse i annen verdenskrig. Noen prosjektiler er tatt vare på.
Artikkelen ble lagt til 24.05.2012