Fredag 19. August 2022 - 06:22  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Skøyte

Dokument som overfører eigedomsretten til ein ny eigar.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Utvik >> 6_4 Industri og håndverk

Utvik

Industri og håndverk


Trelastforretningen - (Referanse: 85_6_401)
Omkring første verdenskrig (1914-18) ble det reist to store næringsbygg ved stranda til bnr 1. På den ene tomta mot sør vokste det fram et industribygg, som de første år var hermetikkfabrikk. På området mot nord kom et 3-etasjes sjøhus. Det ble kjernen i firma A Utvik A/S.
Artikkelen ble lagt til 24.02.2009
Håndverkere og småindustri - (Referanse: 85_6_402)
Fra 1. verdenskrig til uti 1960-årene var det et blomstrende næringsliv på Utvik. De som hadde sin barndom i de årene fikk nærkontakt med et variert utvalg av håndverk og produksjonsbedrifter. Det var også mye trafikk med hestekjerrer, mange bussruter, noen få laste- og privatbiler, og mange båter på Bøvågen. Så kom Karmsund bru og mangt ble endret.
Artikkelen ble lagt til 20.06.2008
Karmøyfôr - (Referanse: 85_6_403)
Det moderne jordbruket på 1900-tallet tok i bruk kraftfôr og kunstgjødsel for mer effektiv drift. Peder Skeie  (#94_5_201 begynte handel med landbruksvarer i 1931 i et stort sjøhus på Dalen. 
Artikkelen ble lagt til 12.06.2008
Jodden - (Referanse: 85_6_404)
Navnet ”Jodden” lyder merkelig. Navnet ble brukt om det store sjøhuset på 3 etasjer som lå på Mortanes på Dalen. Det ble bygget for sildesalting, men der ble det også produsert jod fra tare. Sjøhuset har en interessant historie, men nå er det borte og erstattet av byggekomplekset Avaldsnes Brygge. 
Artikkelen ble lagt til 16.06.2008
Ferdighus - (Referanse: 85_6_405)
Fra tidlig i 1960-årene kom firma A. Utvik A/S til å satse på det markedet som ble kalt ferdighus. Når det gjaldt planlegging og byggemåte var dette et klart brudd med tidligere husbygging. Hus av tømmer ble etter hvert historie. Viktige strategiske beslutninger har gjort at familiefirmaet er blitt et konsern som nå ledes av 4. generasjon.
Artikkelen ble lagt til 06.04.2009
Elektrisk verkstad - (Referanse: 85_6_411)
Elias Vaage var ein kjend elektikar i Avaldsnes. Han døde 16.01.2009, 95 år gamal. Elias var medlem i Nord-Karmøy Historie- og Ættesogelag frå starten av og tok vel vare på minner om lokalhistoria. Han har levert mange artiklar til GiAT under initialene EVa. Forteljinga om den elektriske verkstaden hans er typisk for korleis Elias Vaage formidla lokalhistorie.
Artikkelen ble lagt til 19.01.2009
”Fabrikken” - (Referanse: 85_6_412)
En hermetikkfabrikk skal ha blitt bygget i 1912. Foredling av fisk eller kjøtt har siden vært produsert, nesten sammenhengende, i 90 år. Det er haugesundere som har vært eiere og som har stått for industriutviklingen. Bedriftene har hatt ulike navn, så stedet ble gjerne husket som ”Fabrikken”. Det var også stedet for den første husbrannen i manns minne på Utvik.
Artikkelen ble lagt til 23.04.2009
Western Packing - (Referanse: 85_6_413)
Fra 1920-årene til 1950-årene har Western Packing vært et kjent navn for en betydelig industribedrift. Disponent H.C. Buch var den personen som kom til å utvikle hermetikkindustrien etter bedriftene Avance og Vidar. En tragisk brann satte sluttstrek for produksjon av sardiner.
Artikkelen ble lagt til 05.10.2009
Omsetningsavgift til besvær - (Referanse: 85_6_414)
I 1935 kom omsetningsavgiften. Den var på 1%. Arne Utvik var forretningsmann, og husker svært godt en episode, som førte til store ubehagligheter. Innkreving av avgiften forteller om nye krav til det å drive forretning.
Artikkelen ble lagt til 02.03.2009
Fra livet på hermetikkfabrikken - (Referanse: 85_6_415)
Det var mange personer i lokalsamfunnet som i kortere eller lengre perioder hadde arbeid på Western Packing sin fabrikk på Utvik (Dalen). To bilder formidler litt av prosessen fra produksjon av sardiner.
Artikkelen ble lagt til 11.05.2009