Fredag 19. August 2022 - 06:12  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Skilling

Mynteining.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Utvik >> 5_1 Steder

Utvik

Steder


Strandstedet Dalen - (Referanse: 85_5_101)
”Til Dalen og handla” og ”Dans på Dalen” er uttrykk som opprinnelig var knyttet til strandstedet før 2. verdenskrig. Det forteller om møteplass for ulike aktiviteter, handelsfolk, håndverkere og båtforbindelser. Et luftfoto fra omkring 1950 skal lede oss fra kaien ved butikken vestover langs gamle Dalaveien mot riksveien i vest.
Artikkelen ble lagt til 19.06.2008
Butikken - (Referanse: 85_5_102)
Det er naturlig å begynne ”vandringen” nederst i Dalabrekkå. Ved kaien, i det avlange huset med to piper og 6 vinduer, bodde to ugifte damer, Anna og Hanna Øygarden. De hadde drevet handel med dagligvarer på Dalen fra før krigen. Butikken var i nordre del av 1.etasjen. I underetasjen var det lager med kasser og sekker.
Artikkelen ble lagt til 19.06.2008
Båten til by'n - (Referanse: 85_5_103)
Fra butikk-kaien sendte bøndene om morgenen melkespanna til byen med SS Torvestad. ”Gamle” Torvestad gikk med passasjerer, varer og melkespann til Haugesund klokka halv åtte om morgenen og returnerte til Dalen før 4 med bl.a. tomspanna. Da var det mange hester og kjerrer ved kaien.
Artikkelen ble lagt til 19.06.2008
”Jodden” - (Referanse: 85_5_104)
Navnet lyder merkelig. Vi er på stedet som ble kalt Mortanes, men det var navnet ”Jodden” som oftest ble brukt om det store sjøhuset på 3 etasjer, til høyre for butikken. På østre veggen sto skrevet Utviks salteri. Der ble det om vinteren saltet sild i kummer og siden ble silda pakket i tønner. En spesiell industrihistorie er i korte trekk beskrevet om Jodden (#85_6_404).
Artikkelen ble lagt til 19.06.2008
Dans på Dalen - (Referanse: 85_5_105)
Jodden ble også kalt Tormodhuset. I mellomkrigsåra ble Tormodhuset kjent i vid omkrets da det ble arrangert dans der, helst i toppetasjen. Der ble det tatt inngangspenger, noe som førte til anmeldelse og trussel om stengning. Men eieren, Tormod Lindøe på Våge, visste råd. Sammen med noen andre dannet han foreningen ”Alles Vel”. Og så kunne dansen fortsette, for en forening hadde lov å arrangere dans og ta inngangspenger.
Artikkelen ble lagt til 19.06.2008
Firma Peder Skeie - (Referanse: 85_5_106)
I lagerbygningene til høyre drev Peder Skeie (#94_5_201) salg av landbruksvarer som kraftfôr og kunstgjødsel. Særlig Karmøyfôr (#85_6_403) ble godt kjent hos bøndene.
Artikkelen ble lagt til 19.06.2008
Bolettahuset og Gloppehuset - (Referanse: 85_5_107)
Mellom de to store sjøhusene sto to gamle naust. Det mot Jodden ble kalt Bolettahuset, da enken Bolette Knudsdtr. bodde i 2. etasje etter at hun flyttet fra Gloppehuset (#85_5_302). Det andre naustet tilhørte bønder på Våge.
Artikkelen ble lagt til 19.06.2008
Skomakerne på Dalen - (Referanse: 85_5_108)
Sørøst for Gloppehuset fører en smal vei på skrå opp til høyre, noe også bildet viser. Der ligger et hus fra ca 1880, hvor familien Lyngstad bodde i noen år. Det ble kalt Janahuset (”Heimly”, bnr.31), etter Jan Lindtner. Han hadde skomakerverksted i kjelleren. Siden ble huset også kjent som Lenehuset, etter eieren Lena Amanda Lindtner.
Artikkelen ble lagt til 19.06.2008
Frydenlund og Knutsahuset - (Referanse: 85_5_109)
Vest for Gloppehuset er kai og et rødt sjøhus. Dette tilhører eiendommen Frydenlund. Bolighuset ble kalt Knutsahuset, og det ligger på andre siden av veien. (Det vil si lå, fordi 3. pinsedag 2008 kom en gravemaskin og dyttet huset overende, så nå er nok et minne fra gamle Dalen borte.)
Artikkelen ble lagt til 19.06.2008
Smeden - (Referanse: 85_5_110)
I det siste hvite huset på venstre hånd bodde Peder Larsen, men alle kjente ham som Per Smed. Smia var i kjelleren. Et vanlig syn til lenge etter krigen var flere hester i Smedabakken, som ventet på tur til å bli skodd av smeden. Per drev også matfiske med robåten sin og hadde alltid ei kiste full med finfin torsk for salg.
Artikkelen ble lagt til 19.06.2008
Lindheim - (Referanse: 85_5_111)
Et avgrenset område ved sjøkanten til bnr 1 har vært kalt Lindheim. Navnet er knyttet til familien Lindøes initiativ og utbyggingsprosjekter. På området vokste det fra 1912 fram næringsvirksomhet som har fortsatt til nåtid.
Artikkelen ble lagt til 27.05.2010
Rehaugane og Reheia - (Referanse: 85_5_112)
Fagfolk har kalt Rehaugane for ”Nordens pyramider”. Haugene er restene etter et stort gravfelt midt på Nord-Karmøy, godt synlig fra alle kanter. Fem store hauger fra eldre bronsealder ligger nå dominerende på et lavt høydedrag kalt Reheia. Omkring haugene og heia finnes historie, som er blitt tatt vare på og gjort tilgjengelig.
Artikkelen ble lagt til 23.03.2009