Fredag 19. August 2022 - 06:16  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Landsskyld

sjå skyld.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Avaldsnes (Prestegarden) >> 5_3 Hus og båter >> Maleriet om Gloppe 1779
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Maleriet om Gloppe 1779

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 86_5_302
Skrevet av Aadne Utvik - 21.10.2008

Bak alteret i Avaldsnes kirke har det vært et spesielt maleri. Motivet er kirken i ruin og et stort bolighus. I forgrunnen er flere hus på Gloppe og en seilbåt. Bildet har virket fascinerende og formidlet noe ukjent. Under bildet var skrevet årstallet 1710. Så gammelt? Men årstallet er nok feil – og nå er originalen også funnet! 

 

Avaldsnes
sett fra Gloppe 1779
Maleriet i kirken var en kopi av et ukjent kunstverk. Under bildet var en tekst: ”Avaldsnes Kirke Aar 1710”. Bildet og årstallet har festet seg sterkt i minnet til mange karmøybuer. Det viktigste i bildet har ikke vært kirken i ruin. Det motivet har vært kjent fra andre tegninger og malerier.

  Det nye og oppsiktsvekkende ved motivet er perspektivet fra Karmsundet. To personer står på Bukkøy og peker. Til venstre ser vi to store bolighus på Gloppe #86_2_102 og flere naust ved Prestasjøen. I tillegg vises prestegardens hovedhus med hage og Kjellarhaugen #86_5_104 til venstre.

  Disse bygningene og gravhaugen har tidligere ikke vært kjent med tilnærmet korrekte dimensjoner og stilpreg. I tillegg blir kulturlandskapet på Gloppe skildret på en måte som aldri har vært gjort før. Det vi har visst noe om er stedet via Gloppehuset #85_5_302. Vi har altså for oss et bilde som må kalles unikt for Avaldsnes.

  Ut fra skriftlige kilder har det imidlertid blitt reist spørsmål om bebyggelsen på Gloppe virkelig kan ha vært så utviklet som bildet viser så tidlig som i 1710. Svaret ble klart etter en spennende lokalhistorisk utforskning. 

 

Jakten på et maleri

Slik er tittelen på ei nettside. Jakten startet da det ble funnet en svart-hvit kopi av ”1710-bildet” i Fridtjof Øvrebøs etterlatte papirer. Under bildet hadde Øvrebø skrevet: ”Efter Maleri fra 18.årh. Tilhører Fru Severin Larssen, Kopervik – ætling av Sogneprest Carsten Henrich Schanche (i Avaldsnes 1776–1788) som har eiet Billedet. Østfront.”

  Men ”byttet” var ikke dermed funnet, selv om jegeren hadde fått en retning å følge. Via Alf Lundberg og Svein Hermansen i Kopervik kom vi fram til en ny ”standplass” - fru Larssens barnebarn i Bærum. Han het Otto Wiese Moe, og han bekreftet i telefonen at vi hadde skutt blink: ”Maleriet henger her i stuen hos meg over peisen!” 

 

Årstallet 1779

Det var ikke mulig å finne noe kunstnernavn eller årstall på maleriet. Imidlertid hadde Moe tatt vare på et brev som hans foreldre hadde fått fra museumstyrer N.H. Tuastad i 1960. I brevet viste Tuastad til et eldre fotografi av maleriet, oppbevart ved Haugesund Museum. Fotografiet var tatt av fotograf Hansen i Skudeneshavn. I venstre hjørne var det notert med blekk ”Ex pict. 1779”.

  På baksiden av fotografiet hadde navigasjonslærer J. Christie notert: ”Fotografert efter maleri fra 1779, der i den tid tilh. pastor Schanke, Avaldsnes.” Johan Christie var født og oppvokst på Gloppe. Vi må derfor regne Christie som en særdeles pålitelig informant. Dermed kan vi nå vise fram foto av det originale maleriet, som sogneprest Schanke i sin tid kjøpte.

 

Lesestoff:

Aadne Utvik: Gåten om Avaldsnes-maleriet. (Årbok for Karmsund 1999-2000).

Hele Karmøy kommunes nettsted for Olavskirken der bildet er å finne.