Fredag 19. August 2022 - 07:57  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Tak

(Bjørke)never til tekkjing av tak. Brukt som skyldeining.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Utskriftsvennlig format Tips en venn

Holger-ætta

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 85_3_201
Skrevet av Aadne Utvik - 26.08.2008

I året 1614 er det første gang vi møter på navnet Holger på Utvik. Etter Holger og kona Asseline ble det en stor slekt på Utvik, hvor etterkommerne har bodd fram til i dag – altså i snart 400 år.

 

I et dokument fra 1704 kan vi lese om en bonde på Utvik ved navnet Holgier Christopherssen. På 1600-tallet var han kjent som Holger Uvig.

  Holger brukte fra først av bare en part av Utvik-garden, kanskje ved bygselsavtale. Vi vet ikke sikkert hvor han kom fra. Slektsgranskere har gjettet på at Holger Kristoffersen kan ha vært en sønn av sognepresten på Avaldsnes, Kristoffer Sigurdsen (d.ca.1608)#86_5_402. Presten skal ha vært stefar til den seinere kjente lensmann Hans Simonsen på Austreim (Østrem eller Austrei i Stangeland). Mor til Hans kan ha blitt enke tidlig og giftet seg på ny med sognepresten. I så fall har Holger vært sønn til Hr. Kristoffer fra et tidligere ekteskap.

  Det som er dokumentert er at Holger giftet seg med en av døtrene til den rike lensmannen på Austreim. I en skiftesamling fra 1629 nevnes sønnene Simon, Gjert, Anders og Christopher. De døtrene som arvet var Anne, Marete, Kari, Magdalene, Aaselin og Ingeborg. Se Vermund Søndenaa: Austreim-ætta. (Ætt og Heim 1950. Tilleggshefte).

  Den datteren som ble gift til Utvik blir i skriftlige kilder kalt både Berit og Asseline. I slektshistorien blir brukt navnet Asseline Hansdatter.

  Asselines far, Hans Simonsen, var død før 1624. Mor til Hans var Magdalene Andersdatter, døde trolig i 1629, for i det året ble det skiftet etter ekteparet. Det er gjettet på at Magdalenes far var Anders Kjeldsen Tybo, sogneprest i Nedstrand (1609-29), men dette er avvist av noen slektsgranskere. Far til Hans er kun kjent som Simon.

 

HB og Holger-navnet

På Olavskirkens østvegg kan vi lese noen merkelige bokstaver og et årstall:

HB XL 1 5 6 0


På Olavskirkens østvegg
kan vi lese noen merkelige
bokstaver og et årstall

(Se utsnitt av tegningen som den unge J.C. Dahl tegnet i 1811 av Avaldsnes kirke).

  Lars Skadberg har tolket dette slik: I året 1560 kan futen Holger Bagge ha gjort kirken og sognepresten ekstra tjenester. Som takk er det blitt satt opp initialene til ham og kona hans. Hun het Christine Lavransdatter (Ch = X på latin).

  Det er en tolkning som får oss til å gjette på at presten Kristoffer Sigurdsen seinere hedret futen ved å gi futens navn Holger til en av sine sønner.

 

Holger på Uvik

Ved skiftet i 1629 etter Hans Simonsen og Magdalene Andersdatter ble Holger og Asseline også eiere av en part i garden Undheim i Time på Jæren. I 1649 er det opplyst at de bruker 7/10 av hele Utvik. Holger hadde da også eierparter i gardene Topnes og Li i Nedstrand (etter Asselines morfar?). Holger var også kirkeverge (se nedenfor).

  For øvrig er det vanskelig å finne spesielle opplysninger om hvordan Holger og familien levde på Utvik. Navnetradisjonen tilsa at den eldste sønnen fikk navnet til sin farfar og den nest eldste ble kalt opp etter sin morfar. En slik navnebruk har vært til stor nytte for ættegranskere. Det kan ha vært flere søsken i familien, men bare Kristoffer og Hans er kjent.

  På 1500- og1600-tallet ble personnavn svært ofte kun kjent fra skattemanntallet, da kirkebøkene først kom i alminnelig bruk på 1700-tallet. Et kjøpe- og pantebrev fra 1704 har vært viktig når det gjelder å bli kjent med de tidligste navn og eierforhold på garden #85_3_401.

 

1. slektsledd

Asseline Hansdatter Østrem (ca 1590-1627)

gift med

Holger Kristoffersen Uvik (ca 1585-ca 1620).

Barn:

1 Kristoffer, f.ca 1615.

2 Hans.

 

Kristoffer på Uvik

Fra et dokument fra 1643 er det nevnt at Kristoffer Holgersen hadde tatt over 1/3 av Utvik. En tid drev han garden sammen med sin far. Men fra 1649 har Kristoffer trolig hatt hånd om hele Utvik-garden. Det er mulig at hans første kone, Siri, var søster til Anders Monssen Søndre Velde.

  Med Brita Klausdatter fra Stange fikk Kristoffer en sønn og mange døtre. De ble gift med bønder på Austevik, Skeie, Velde og Stange. Svigersønnene Tolleiv, Ivar og Kristen ble husmenn under Utvik.

  Holger Kristoffersen (f.ca 1664) var eneste sønn i 2. ekteskap. Han synes å ha drevet halvparten av Utvik i 13 år. Han skal ha hatt en datter og sønnen Gudmund. Ingen av dem ser ut til å ha blitt boende på garden som voksne. Det er mulig at Gudmund Holgersen utvandret til Holland.

 

2. slektsledd

Kristoffer Holgersen Uvik (ca 1615 - ca 1676).

gift 1.g. med

Siri Monsdatter.

Barn:

1 Ola, f.ca 1643.

2 Asseline.

Gift 2.g. med

Brita Klausdtr. Stange.

Barn:

3 Siri, f.ca. 1651.

4 Eli.

5 Marta.

6 Brita.

7 Holger, f.ca. 1664.

8 Anna, f. 1673.

9 Karen, f.ca. 1676.

10 Ingeborg.

11 Malene.

 

Ola på Uvik

Det var Ola Kristoffersen som ble odelsgutten på Utvik og som førte familien videre på garden. Navnet hans ble skrevet både Olluff og Olle. Men folk kalte ham sannsynligvis bare for Ola, en navneform som også er valgt i bygdeboka.. De ulike embetsmenn førte nok personnavn ned i bøker og protokoller slik det passet dem selv. Vi vet heller sjelden hva personene selv skrev.

  Som eldste sønn overtok Ola sin farfars del av garden. Til forskjell fra farens familie kjenner vi bare til at Ola hadde ett barn som levde opp, datteren Inger.

 

3. slektsledd

Ola Kristoffersen Uvik (f.ca 1643)

gift 1.g. med

Inger Bårdsdtr. Nordbø (d.ca 1677).

Gift 2.g. med

Brita Olsdtr. Nedre Hauge.

Barn 2. ekteskap:

1 Inger, f.ca 1680.

 

Inger og Jakob på Utvik

Det er lite som er kjent om Ola Kristoffersen. Det ser ut til at det er fra denne perioden at slektsnavnet i skrift får inn en t-lyd, altså Utvik, skrevet som Udvig. Årsaken til denne endringen i skriftformen kjenner vi ikke. 

 Inger Olsdatter giftet seg med sin fars søskenbarn Jakob Olsen fra Vikingstad. Ekteparet fikk mange barn. De giftet seg til garder på Nord-Karmøy og dannet vide familiebånd gjennom 1700-tallet #85_3_202.

 

Kirkeverger

Den som var kirkeverge i et sogn hadde mange og ansvarsfulle oppgaver. Han måtte reise rundet i prestegjeldet og kreve inn tiendekorn til kirken. Kornet måtte sendes til byen (Bergen eller Stavanger) og omsettes i penger. Vergen måtte kjøpe inn alt som trengtes til kirkebruk og stå for vedlikehold og reparasjoner av kirken. På Avaldsnes prestegard lignet kirkeskipet og tårnet gjennom 1600- og 1700-tallet mest på en ruin. Det var derfor nødvendig at en kirkeverge måtte ha en sterk autoritet og sikker posisjon i bygda. Lars Skadberg har skrevet at «det er Avaldsnes sin adel me lærer å kjenna» i lista over kirkevergene.

  Brukerne på Utvik var kirkeverger i 4 etterfølgende slektsledd:

Holger Kristoffersen 1617-19.

Kristoffer Holgersen 1652-53.

Ola Kristoffersen 1672-73.

Jakob Olsen 1710-12.

(Svigersønn til Ola).

/p