Fredag 19. August 2022 - 07:05  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Sakfall

Bøter til Kongen eller styresmaktane.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Utvik >> 2_1 Stedsnavn - lister og kart >> Stedsnavn på Dalen
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Stedsnavn på Dalen

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 85_2_104
Skrevet av Aadne Utvik - 09.07.2008

Stedsnavn på Dalen er i hovedsak navn mellom Peder Skeie veg, riksveien og Kong Augvalds veg. Området blir stort sett dekket av samlenavnet strandstedet Dalen (85_5_101). Her er ennå mange eldre hus fra tida mellom 1900 og 1.verdenskrig. (Den nyere bebyggelsen domineres av Hetlandsfeltet fra 1970-årene og av byggekomplekset Avaldsnes Brygge fra 2007.)

 

***** 


47 Dalaveien

Kart
er også kalt Smeabrekkå og Mortanesveien. Nåværende Peder Skeie veg.

48 Telegrafhaugen

Navnet knyttet til en trafokiosk, som ble fjernet i 1960-åra.

49 Gulabuå

Stort, gulmalt sjøhus, som tilhørte bnr.5. Revet av tyskerne i 2. verdenskrig #85_9_103.

50 Kassabuå

Sjøhus, på vestsida av Gulabuå.

51 Janakjeldå

En brønn, som alltid hadde vatn. Navnet er knyttet til skomaker Jan Lindtner #85_3_301.

52 Janabakken

Bratt engstykke sørøst for Janahuset, hvor Jan Lindtner bodde.

53 Hiljebakken

Kort og bratt bakke fra Dalaveien opp til Janahuset. Navnet er etter Helge Bådsvik, som hadde huset på haugen #85_9_103.

54 Knutsakaien

Brygge og ekspedisjon for båter til butikken til Hanna Knutsen, siden drevet av Sofie og Ole Pedersen #85_5_109.

55 Dalastykket

Eng mellom Hiljebakken og Mortaneset.

56 Båsnes

Bås = båt. Neset ble utfylt da det ble bygget stort sjøhus der i 1. verdenskrig #85_5_106.

57 Jodden

Sjøhus reist for sildesalting, siden også jod-fabrikk, – derav navnet #85_6_404.

58 Tormodhuset

Samme huset som Jodden. Navnet knyttes trolig til bonden Tormod Lindøe #85_5_105. Han var sønn til skipsreder Tormod Mikal Lindøe, som sto for byggingen.

59 Mortanes

Neset der Jodden ble bygget. (Fra 2007 en del av Avaldsnes Brygge.) Nesten hele neset ble kjøpt av Tormod Mikal Lindøe omkring 1915. To parseller fikk navnene Lindborg II og Lindborg III.

60 Mortaneshaugen

Haugen opp og sør for Mortanes. Mye av fjellet ble skutt bort ved byggingen av det store sjøhuset. Risvikhuset, bnr 45 Solglytt, ble bygget på haugen. Haugen har også blitt kalt Hetlandsfjellet, etter en familie som bodde i et hus under fjellveggen.

61 Sivertskaien

Brygge for båter til butikken til Sivert Hinderaker #85_6_501.

 

62 Dalabrekkå

Har beholdt det gamle navnet og fått veiskilt #85_9_102.

 

63 Tungevikjå

Stedet har trolig tilhørt bruket Tunge, som var husmannsplass under Utvik på 1700-tallet.

 

64 Lyderstøå

Navnet er trolig etter Lyder Olsen, sønn til ”Ola Målar” eller Ole Gregersen (f. 1817). 

 

65 Liljedalen 

 

66 Dalen

Felles navn for området som i disse dokumentene kalles ”strandsted”. Området Dalen har også blitt brukt oppdelt som Nore-Dalen lang Dalaveien og Søre-Dalen langs Dalabrekkå #85_2_201

 

67 Nydalen

Der bodde ”Ola Målar” eller Ole Gregersen (Gregoriussen) fra Telemark. Han var bror til Halvor og Neri #85_5_302.

 

68 Gamle-Dalen

Nå et mindre boligfelt kalt Utvikgrend. 

 

69 Smeaplasset

I følge en familietradisjon skal smed-navnet være etter en ”Ola Smed”, visstnok bestefar til Erik Hinderaker. Personen finnes imidlertid ikke i bygdeboka.

 

70 Kjistihaugen

Det er ikke kjent hvem personen Kjisti var.

 

71 Kjistikjellå

En kilde som visstnok aldri var tom.

 

72 Rokkleiv

Markert naturhaug, men det synes å ha vært en gravhaug på toppen. Brukt som skibakke i årene etter krigen. Også skrevet Raukleiv og Rødkleiv.

 

73 Halvardshuset

Huset til ”Halvard Målar” eller Halvor Gregersen (Gregoriussen) fra Telemark. Skal også vært kalt Guri-huset, trolig etter Halvors datter Anna Gurine (f. 1863).

 

74 Halvardskjeldå

 

Brønn, oppkalt etter ”Halvard Målar”.

 

75 Halvardsmyrå

 

Om vinteren hadde myra mye vatn og var populær som skøyteis i årene etter krigen. Her ligger i dag boligfeltet Hetlandsfeltet. Navnet trolig etter ”Halvard Målar”.

 

76 Dalasøylå

Den grunne vika som skiller mellom Utvik og prestegarden. Skal også være kalt Søylebotnen.  

 

 

Oversiktsartikkel (#85_2_101)

 

Navn knyttet til gardsbruk (#85_2_102)

 

Navn langs sjøen (#85_2_103)